48006 – Kød som råvare i madproduktionen 17.-19. september 2019

Deltageren kan ud fra viden om kødtyper, udskæringer og tilberedningsmetoder vælge kød til produktion af ernæringsrigtige måltider. Deltageren kan opbevare, klargøre og tilberede forskellige kødtyper og udskæringer. Deltageren kan anvende viden om økologi, økonomi i relation til kødets kulinariske værdi.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte personale beskæftiget med madfremstilling til interne og eksterne brugere/kunder.

Mål:
Deltageren kan ud fra grundlæggende viden om forskellige kødtyper, slagte- og modningsprocesser foretage korrekt opbevaring og bedømme kvaliteten af kød som råvare til madproduktion – både i forhold til konventionelt og økologisk kød. Deltageren kan vælge kødtyper, udskæringer og egnede tilberedningsmetoder til produktion af ernæringsrigtige retter/måltider, som holder sig indenfor køkkenets økonomiske rammer. Deltageren kan klargøre og tilberede forskellige kødtyper og udskæringer til både klassiske og kreative retter/måltider, der er velsmagende og opfylder forskellige brugergruppers ernæringsmæssige behov. Deltageren kan vurdere den kulinariske og æstetiske kvalitet af de færdigtilberedte kødkomponenter og måltider med henblik på at udvikle og forfine smag og måltidsoplevelse.

Varighed:
3,0 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagerbetaling: Kr. 372,00
(AMU-målgruppe: ufaglærte samt faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau) Der kan søges VEU-godtgørelse for de dage man aktivt deltager i kurset.
Fuld pris: Kr. 2.009,20
(UDEN for AMU-målgruppe: alle med en højere uddannelse f.eks. pædagog) Der kan IKKE søges VEU-godtgørelse på grund af den højere uddannelse.

Kurset er reserveret