48008 – Sundere kager og desserter i madproduktionen

Deltageren kan udvælge egnede råvarer til produktion af sundere kager og desserter. Deltageren kan reducere ingredienser i eksisterende opskrifter og kan udvikle nye og kreative opskrifter målrettet brugergruppernes behov og ønsker og samtidig tage hensyn til sensorisk kvalitet og hygiejne.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte personale beskæftiget med madfremstilling til interne og eksterne brugere/kunder.

Mål:
Deltageren kan udvælge og kvalitetsvurdere egnede råvarer til produktion af indbydende, sundere og velsmagende kager og desserter. Deltageren kan udvikle nye og kreative opskrifter til produktion af sundere kager og desserter målrettet brugergruppernes behov og ønsker. Deltageren kan reducere ingredienser i en eksisterende opskrift og erstatte med næringsgivende råvarer eller andre erstatningsingredienser målrettet forskellige brugergruppers behov for et sundere alternativ af kager og desserter. Deltageren kan anvende forskellige fremstillingsmetoder og planlægge produktionen af sundere kager og desserter samt udføre sensorisk bedømmelse af fremstillede produkter. Deltageren kan opbevare kager og desserter efter gældende fødevarelovgivning.

Varighed:
3,0 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.