48011 – Takt og tone i gæstebetjeningen

Efter kurset Takt og tone har du tjek på at kunne:
– fremtræde præsentabel og imødekommende så gæster føler sig velkomne
– påtage dig rollen som repræsentant for virksomheden udadtil
– med indsigt i dresscodes betydning for den faglige identitet udvise professionel adfærd i mødet med gæsten
– med faglig integritet udvise diskretion og pli som en naturlig del af en professionel gæstebetjening

Varighed:
1,0 dag

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.