Service og gæstebetjening af turister

Uddannelsens kompetencer har fokus på målrettet service og gæstebetjening mod danske og udenlandske turister i form af kulturforståelse, segmentering, mersalgsteknik og godt værtskab.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med gæstebetjening indenfor hotel- og restaurantvirksomhed.

Mål:

Deltageren kan målrette sin service og gæstebetjening mod de forskellige typer af danske og udenlandske turister. Deltageren kan agere imødekommende og kulturelt anerkendende i gæstebetjeningen af turister. Deltageren kan anvende kendskab til de forskellige segmenter og typer af turister til at forbedre serviceoplevelsen og målrette gæsteservice og vejledning af turister. Deltageren kan servicere og anvende gæsteorienteret salgsteknikker til at fremme mersalg til turister.

Varighed:

2,0 dage

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.