48281 – Performance i servering

Efter endt kursus Performance i servering kan du:

  • Foretage effektiv servering og bevare overblikket i pressede situationer.
  • Modtage alle gæster med respekt og åbenhed, så gæsten føler sig tryg.
  • Aflæse gæstens behov og forventninger for at sikre et professionelt serviceniveau for både danske og internationale gæster.
  • Inddrage gæsten aktivt i betjeningen både før og under serveringen, så oplevelsesværdien for gæsten øges.
  • Foretage effektiv afvikling af service og sikre den rette atmosfære for den enkelte gæst.
  • Praktisere det gode værtskab i egen virksomhed.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført kurset på tilfredsstillende vis.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af mad i restaurant, kantine og catering.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.