48590 – Trivsel og sikkerhed på hotel og restaurant – 2

Kurset giver dig redskaber og kompetencer til at varetage kollegers adfærd i krisesituationer og koordinere sikkerheden på arbejdspladsen inden for hotel og restaurant – samt til at kunne kommunikere med kolleger i vanskelige situationer Du vil efter kurset kunne varetage håndteringen af gæsteevalueringer og udarbejde IT-politikker for medarbejderne. Kurset er fortsættelse af 48589 Trivsel og sikkerhed på hotel og restaurant, trin 1.

Målgruppe:
Kurset er henvendt til erfarne medarbejdere inden for hotel- og restaurationsbranchen, som har arbejdsopgaver i relation til trivsel og sikkerhed for personale og gæster. Kurset er på trin 2 og forudsætter, at deltageren har kompetencer, der modsvarer kurset 48589 Trivsel og sikkerhed på hotel og restaurant, trin 1.

Mål:
– Du kan udarbejde planer og instrukser i tilfælde af krise- og katastrofesituationer, så kolleger kan agere professionelt i forhold til sikkerheden for gæster, personale og virksomhed.
– Du kan instruere kolleger i, hvordan de aktivt medvirker til at øge sikkerhedsniveauet og forebygger krisesituationer.
– Du kan kommunikere med kolleger i vanskelige situationer
– Du kan udforme gæsteevalueringer og instruere kolleger i anerkendende modtagelse og besvarelse af evalueringer.
– Du kan opsætte regler og retningslinjer for kollegers kommunikation på virksomhedens sociale medier.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-bevis ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.