48681 – Nye pålægstyper af sæsonens råvarer 10.-11. september 2019

Deltageren kan:

  • udvikle og fremstille nye pålægstyper af sæsonens råvarer og overskydende madproduktion.
  • arbejde kreativt med udvikling af pålæg af vegetabilske råvarer til færdig- eller semiproduceret pålægsprodukter.
  • reducere mængden af madspild ved optimal udnyttelse af de anvendte råvarer i pålægsproduktionen.
  • efterleve gældende hygiejneregler i arbejdet med fremstilling af pålæg.

På kurset får du kompetencer til at anvende sæsonens råvarer og overskydende madproduktion til fremstilling og udvikling af pålægsprodukter til spisestedets kolde retter, smørrebrød, kanapéer/tapas og lignende.

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod medarbejdere, der er beskæftiget med madfremstilling i kantiner, cafeer, restaurationskøkkener og lignende.

Mål:
Deltageren kan:
– udvikle og fremstille nye pålægstyper af sæsonens råvarer og overskydende madproduktion.
– arbejde kreativt med udvikling af pålæg af vegetabilske råvarer til færdig- eller semiproduceret pålægsprodukter.
– reducere mængden af madspild ved optimal udnyttelse af de anvendte råvarer i pålægsproduktionen
– efterleve gældende hygiejneregler i arbejdet med fremstilling af pålæg.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagerbetaling: Kr. 248,00
(AMU-målgruppe: ufaglærte samt faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau) Der kan søges VEU-godtgørelse for de dage man aktivt deltager i kurset.
Fuld pris: Kr. 1.412,80
(UDEN for AMU-målgruppe: alle med en højere uddannelse f.eks. pædagog) Der kan IKKE søges VEU-godtgørelse på grund af den højere uddannelse.

Kurset er reserveret