48686 – Planlægning og fremstilling af måltider

Du kan anvende fagfaglig viden til planlægning, udførelse og vurdering af arbejdsopgaver i det professionelle køkken. Du lærer i forbindelse hermed at arbejde med bæredygtighed, kulinarisk kvalitet og værtskab.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til medarbejdere, der ønsker kompetencer til at kunne planlægge og fremstille velsmagende og ernæringsmæssigt korrekt mad i den professionelle forplejning pa¿ fx sygehuse, plejehjem, kantiner og skoler. Du kan efter kurset udbygge dine kompetencer via AMU-kurset Produktion og kvalitetsudvikling af måltider, hvor du selvstændigt lærer at anvende fagfaglig viden ved produktion og kvalitetsudvikling af måltider i det professionelle køkken ud fra bl.a givne økonomiske forhold.

Mål:
Du kan planlægge og fremstille velsmagende og ernæringsmæssigt korrekt mad og udføre måltidsservice i den professionelle forplejning på fx sygehuse, plejehjem, kantiner og skoler. Du kan herunder:
– Anvende relevant faglig viden til at planlægge og udføre arbejdsopgaver i det professionelle køkken.
– Anvende viden om bæredygtighed i udførelsen af produktionsopgaver i køkkenet.
– Tilberede mad og måltider tilpasset målgruppens ernæringsmæssige behov og kulinariske præferencer.
– Anrette og servere maden indbydende samt udføre værtsskab for målgruppen.
– Beskrive maden med almindelige sensoriske fagudtryk.
– Efterleve regler for fødevaresikkerhed i køkkenarbejdet.

Varighed:
2 dage.

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.