48687 – Produktion og kvalitetsudvikling af måltider

Du kan sætte fagfaglig viden i spil ved produktion og kvalitetsudvikling af måltider i det professionelle køkken ud fra givne økonomiske forhold. Du kan herunder selvstændigt arbejde med bæredygtighed, kvalitet samt dokumentation af hygiejne og egenkontrol i alle produktionsled samt at formidle viden om sund og ernæringsrigtigt mad.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter medarbejdere, som er beskæftiget med fremstilling af mad og måltider til børn, unge, vokse og ældre i forskellige institutionskøkkener. Kurset retter sig mod ufaglærte med erhvervserfaring og ernæringshjælpere, som ønsker at erhverve sig kompetencer som forberedelse til at blive faglært ernæringsassistent.

Mål:
Du kan planlægge og gennemføre produktionen af måltider ud fra givne økonomiske vilkår og tage højde for anretning og servering af mad til forskellige målgrupper. Du kan herunder:
– Selvstændig beherske metoder til planlægning, varemodtagelse og tilberedning af måltider ud fra et bæredygtighedsprincip.
– Arbejde kreativt med at sammensætte sunde, nærende og velsmagende måltider.
– Vurdere og udvikle kulinarisk kvalitet ved produktion, anretning og servering af måltider.
– Selvstændigt sikre fødevarehygiejne igennem udvikling af dokumentation af hygiejne og egenkontrol i alle produktionsled.
– Vejlede og formidle viden om sund og ernæringsrigtigt mad.

Varighed:
3 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.