48721 – Måltidsmærket – planlægning af madproduktionen

På kurset gennemgås principperne bag Måltidsmærket med en praktisk øvelse i at anvende principperne til planlægning af en ugemenu. Der tages i planlægningen udgangspunkt i de givne basisråvarer og opskrifter samt det tjekskema, der indgår i Måltidsmærket.

Målgruppe:
Kurset retter sig mod produktionsmedarbejdere og teamledere (ikke-faglærte og faglærte), der er beskæftiget inden for institutionskøkkenområdet.

Mål:
Deltageren kan anvende viden om principperne i Måltidsmærket til planlægning af den daglige madproduktion. Deltageren kan anvende Måltidsmærkets principper i planlægningen af ugens mad og måltider med udgangspunkt i de givne basisråvarer og opskrifter.

Varighed:
1 dag

Bedømmelse:
Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-bevis ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.