48772 – Kalkulation ved produktion af mad

Du kan anvende metoder til at beregne og kalkulere størrelsen af en madproduktion, herunder beregne svind for forskellige fødevaregrupper, kost- og salgspris samt dækningsbidrag. Du kan endvidere beregne svind på klargøring, produktion og anretning.

Målgruppe:
Ledere og teamledere som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener.

Mål:
– Du kan anvende beregningsprincipper og kalkulationsmetoder til dimensionering af en madproduktion.
– Du kan beregne svind for forskellige fødevaregrupper, mængder, kost- og salgspris samt dækningsbidrag og kalkuleret dækningsgrad.
– Du har viden om svindprocenter på forskellige fødevaregrupper og kan beregne svind på klargøring, produktion og anretning.

Varighed:
3 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.