Driftsoptimering i madproduktion

Du kan ud fra viden om LEAN anvende LEAN-værktøjer til at klarlægge muligheder form driftsoptimering i en madproduktion.

Du kan endvidere samarbejde med øvrige medarbejdere om stabil produktion og flow ud fra viden om egen og andres rolle og funktion i køkkenet.

Målgruppe:

Teamledere, som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener.

Mål:

Du kan anvende LEAN til at klarlægge muligheder for driftoptimering i en madproduktion.
Du kan samarbejde med øvrige medarbejdere om stabil produktion og flow ud fra viden om egen og andres rolle og funktion i køkkenet.

Varighed:

2 dage

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.