48774 – Reduktion af madspild 2 27.-28. november 2019

Du kan med baggrund i ledelseserfaringer udarbejde strategi og planer for reduktion af madspild i alle arbejdsprocesser i en madproduktion, herunder bæredygtig bortskaffelse af madaffald. Du kan facilitere og implementere processer i reduktion af madspild samt motivere dine medarbejdere i dette. Ved kursusstart skal du have kompetencer svarende til 48800 Reduktion af madspild 1.

Målgruppe:
Teamledere, som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener, og som har erfaringer med ledelse og forandringsprocesser.

Mål:
Du kan udarbejde strategi og konkrete planer for reduktion af madspild gennem alle arbejdsprocesser i en madproduktion, herunder bæredygtig bortskaffelse af endeligt madaffald.
Du kan facilitere og implementere alle processer i reduktion af madspild i en madproduktion.
Du kan motivere medarbejderne i samarbejdet om en reduktion af madspildet.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse
Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-bevis ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.

Pris
Deltagerbetaling: Kr. 372,00 – i henhold til takstkataloget for 2019, der tages forbehold for eventuelle ændringer i 2020.
(AMU-målgruppe: ufaglærte samt faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau) Der kan søges VEU-godtgørelse for de dage man aktivt deltager i kurset.
Fuld pris: Kr. 2.009,20
(UDEN for AMU-målgruppe: alle med en højere uddannelse f.eks. pædagog) Der kan IKKE søges VEU-godtgørelse på grund af den højere uddannelse.

Garantikursus