48777 – Strategi for indførelse af økologi i madproduktion

Du kan med baggrund i ledelseserfaringer udarbejde en plan for indførelse af økologi i en madproduktion samt planlægge og lede denne forandringsproces. På baggrund af indførelsen af økologi kan du endvidere udvikle og implementere køkkenets kommunikationsstrategi målrettet brugerne.

Målgruppe:
Ledere, som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener, og som har erfaringer med ledelse og forandringsprocesser.

Mål:
– Du kan udarbejde en plan for indførelse af økologi i en madproduktion.
– Du kan planlægge og lede forandringsprocessen i forbindelse med indførelse af økologi.
– Du kan udvikle og implementere køkkenets kommunikationsstrategi målrettet brugerne ved indførelse af økologisk køkkendrift.

Varighed:
3 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.