48782 – Danske madretter fra 1900-tallet

Ud fra viden om dansk madkultur- og tradition kan du vælge opskrifter, tilberede og anrette traditionelle danske måltider og retter. Du kan imødekomme forskellige brugergruppers næringsbehov, så retternes originalitet og sensoriske kvaliteter besvares. Kursets kompetencer kan opnås i forhold til kolde retter, varme retter og konserverede produkter.

Målgruppe:
Produktionsmedarbejdere, som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener.

Mål:
Du kan ud fra viden om dansk madkultur udvælge opskrifter, som repræsenterer den originale danske madtradition med egnsspecifikke varianter og særpræg.
Du kan tilberede og anrette traditionelle retter og måltider, så de indfrier brugernes forventning til mad som i gamle dage.
Du kan imødekomme forskellige brugergruppers næringsbehov i traditionelle måltider, så retternes originalitet og sensoriske kvaliteter bevares.

Kursets kompetencer kan opnås i forhold til:
– Kolde retter
– Varme retter
– Konserverede produkter

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.