48795 – Sensorisk anretning

Du kan tilberede og anrette måltider på tallerken, fad og buffet og anvende pyntning af måltider som appetitvækker og salgsparameter for specifikke målgrupper. Endvidere kan du anvende viden om sensorisk analyse i forbindelse med tilberedning og anretning. Kursets kompetence kan opnås i forhold til varmt mad/koldt mad og buffet/mellemmåltid.

Målgruppe:
Produktionsmedarbejdere som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener.

Mål:
Du kan tilberede og anrette måltider på tallerken, fade og buffet til forskellige målgrupper.
Du kan anvende pyntning af måltider som appetitvækker og salgsparameter for en specifik målgruppe.
Du kan anvende viden om sensorisk analyse i forbindelse med tilberedning og anretning af måltider.
Kursets kompetence kan opnås i forhold til varmt måltid / koldt måltid og buffet /mellemmåltid.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.