48796 – Salg og markedsføring inden for madproduktion

Du kan med baggrund i ledelseserfaringer udarbejde en strategi til markedsføring af køkkenets madproduktion og ud fra kendskab til målgrupper og segmentering af markedet. Endvidere kan du fra et grundlæggende kendskab til markedsføringsloven anvende værktøjer til markedsføring og salg af køkkenets madproduktion.

Målgruppe:
Ledere og teamledere, som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener, og som ledelseserfaringer har et godt kendskab til køkkenets forskellige brugergrupper.

Mål:
– Du kan udarbejde strategi til markedsføring inden for madproduktion på basis af kendskab til målgrupper og segmentering af virksomhedens totale marked.
– Du kan planlægge markedsføringsaktiviteter med baggrund i et grundlæggende kendskab tilmarkedsføringsloven.
– Du kan anvende værktøjer til markedsføring med henblik på at fremme salg af køkkenets madproduktion.
– Du kan redegøre for fordele og ulemper ved brug af forskellige markedsføringsmetoder relateret til madproduktion.

 

Sales and marketing in food production

Based on management experience, you will be able to develop a strategy for the food production in your kitchen. You will receive different tools, which will help you target the right segmentation, so you can base your knowledge to the market. Furthermore, you will get an understanding of what it takes to work with the 17 global areas of development.

Audience:

Managers and team leaders who work with professional catering in public and private kitchens and is responsible for delivering the quality in the company. The focus will be on ecology and sustainability.

Goal:

  • You can develop a marketing strategy for the food production in your company, based on your knowledge of the market and guest segmentations.
  • You can plan marketing activities, in order to promote your food, and ensuring you choose the correct policies and procedures in you advertising strategy.
  • You will get some marketing tools, in order to point the strategy towards the right segment in the area.
  • You will be able to explain the advantages and disadvantages of the different marketing methods, related to the food production.

 

Varighed:
3 dage

Eksamen:
Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.