48796 – Salg og markedsføring inden for madproduktion

Du kan med baggrund i ledelseserfaringer udarbejde en strategi til markedsføring af køkkenets madproduktion og ud fra kendskab til målgrupper og segmentering af markedet. Endvidere kan du fra et grundlæggende kendskab til markedsføringsloven anvende værktøjer til markedsføring og salg af køkkenets madproduktion.

Målgruppe:
Ledere og teamledere, som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener, og som ledelseserfaringer har et godt kendskab til køkkenets forskellige brugergrupper.

Mål:
– Du kan udarbejde strategi til markedsføring inden for madproduktion på basis af kendskab til målgrupper og segmentering af virksomhedens totale marked.
– Du kan planlægge markedsføringsaktiviteter med baggrund i et grundlæggende kendskab tilmarkedsføringsloven.
– Du kan anvende værktøjer til markedsføring med henblik på at fremme salg af køkkenets madproduktion.
– Du kan redegøre for fordele og ulemper ved brug af forskellige markedsføringsmetoder relateret til madproduktion.

Varighed:
3 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.