48798 – Optimering i madproduktion

Du kan anvende metoder til kvalitetssikring af madproduktion, herunder LEAN principper og Den Danske Kvalitetsmodel, til at optimere køkkenets ydelser. Du kan endvidere inddrage brugerne i den ugentlige kostplanlægning.

Målgruppe:
Produktionsmedarbejdere og teamledere, som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener.

Mål:
Du kan:
– Anvende metoder til kvalitetssikring af madproduktion og optimere køkkenets ydelser.
– Anvende LEAN principperne til at fremme køkkenets produktion og kan anvende metoder til kvalitetsudvikling som fx DDKM og ISO 22000 i den sammenhæng.
– Anvende LEAN principperne i en madproduktion, der inddrager brugerindflydelse i den ugentlige kostplanlægning.
– Med udgangspunkt i egen arbejdsplads konstruere, hvordan Den Danske Kvalitetsmodel og Lean principperne kan anvendes til optimering af madproduktionen.

Du kan:
– Anvende parametre for kvalitet ved madproduktion i institutionskøkkener og ved, hvordan kvalitetssikring og arbejdsmiljø kan optimere køkkenets ydelser.
– Anvende LEAN principperne til at optimere køkkenets produktion og kender til de metoder, der kan anvendes til kvalitetsudvikling i et produktionskøkken såsom DDKM og ISO 22000.
– Anvende LEAN principperne i en madproduktion, der inddrager brugerindflydelse i den ugentlige kostplanlægning
– Med udgangspunkt i egen arbejdsplads konstruere hvordan Den Danske Kvalitetsmodel og Lean principperne kan anvendes til optimering af madproduktionen.

Varighed:
3 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.