Kvalitetsudvikling af måltider

Du kan tilberede og anrette måltider i forhold til kulinarisk kvalitet for brugeren inden for en given økonomisk ramme.

Du kender endvidere til kvalitetsforhold mht. valg af råvarer og fremstillingsmetoder, der kan påvirke den kulinariske kvalitet.

Målgruppe:

Produktionsmedarbejdere, som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener.

Mål:

– Du kan sammensætte, tilberede og anrette måltider med henblik på den størst mulige kulinariske måltidskvalitet for brugeren indenfor en given økonomisk ramme.

– Du kan kende faktorer, der påvirker måltidets kulinariske kvalitet, herunder valg af relevante råvarer og tilberedningsmetoder.

– Du kan udvikle og anvende kvalitetsparametre for produktion og genopvarmning af måltider.

Varighed:

5 dage

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.