48807 – Måltidsplanlægning – småbørn

Du kan efter uddannelsen arbejde målrettet med kostplanlægning til børn i aldersgruppen 0-5 år. Der arbejdes med ernæringsprincipper og ernæringsberegning samt fremstilling af specialkost til børn med særlige behov.

Målgruppe:
Kostansvarlige og produktionsmedarbejdere som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener.

Mål:
– Du har grundlæggende viden om ernæringsprincipperne for børn fra 0-5 år.
– Du kan planlægge, fremstille, vurdere og ernæringsberegne ernæringsrigtige måltider til børn i aldersgruppen 0-5 år.
– Du kan planlægge og fremstille specialkost til småbørn under hensyntagen til særlige behov, fx allergi og/eller kulturelle hensyn.
– Du kan anvende relevante IT-baserede værktøjer.
– Du har grundlæggende viden om ernæringsprincipperne for børn fra 0-5 år.
– Du kan planlægge, fremstille, vurdere og ernæringsberegne ernæringsrigtige måltider til børn i aldersgruppen 0-5 år.
– Du kan kan endvidere planlægge og fremstille specialkost til småbørn under hensyntagen til særlige behov, fx allergi og/eller kulturelle hensyn.
– Du kan anvende relevante IT-baserede værktøjer.

Varighed:
5 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.