48808 – Råvarernes madlavningstekniske egenskaber

Du kan fremstille måltider i institutionskøkkener ud fra råvarernes smags- og farvestoffer samt madlavningstekniske egenskaber. Du kan endvidere medvirke ved vurdering af de kemiske processer ved fremstilling og opbevaring af råvarer samt ved tilberedningsformers indvirkning på det færdige produkts kvalitet.

Målgruppe:
Produktionsmedarbejdere, som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener.

Mål:
– Du kan fremstille mad og måltider i institutionskøkkener under hensynstagen til råvarernes smags- og farvestoffer samt madlavningstekniske egenskaber.
– Du kan medvirke ved vurdering af de kemiske processer ved tilberedning, nedkølning og opvarmning af råvarer.

Du kan medvirke ved vurdering af relevante tilberedningsformers indvirkning på kvaliteten af det færdige produkt og hvilke af disse metoder og sammensætninger af levnedsmidler, der kan medføre kvalitetsforbedringer af det færdige produkt.

Varighed:
3 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.