48816 – Bæredygtig madfremstilling

Du kan planlægge bæredygtig produktion i køkkenet. Du kan endvidere minimere madspild ved optimal udnyttelse af råvarer, hensigtsmæssige indkøb, beregning af portionsstørrelser og effektiv genanvendelse af overproduktion.

Målgruppe:
Faglærte gastronomer eller tilsvarende, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Mål:
Du kan planlægge bæredygtig køkkenproduktion i relation til miljø og ressourceforbrug samt sæsonvarer.
Du kan arbejde efter gældende regler for fødevarehygiejne i relation til målet.
Du kan minimere køkkenets madspild ved at:
– Udnytte råvarer optimalt i klargøring og tilberedning.
– Beregne passende portionsstørrelser.
– Foretage hensigtsmæssige indkøb.
– Genanvende køkkenets overproduktion effektivt.
– Lade overskud indgå i et forrådslager.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.