48822 – Kalkulation i køkkenet – trin 1

Du kan kalkulere kostpris ud fra viden om mængder og svindprocenter. Yderligere kan du vurdere en dækningsgrad og anvende regneark til beregning af madretters kostpris, brutto- og nettosalgspris samt dækningsbidrag. Der findes også et trin 2 af kurset.

Målgruppe:
Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Mål:
Du kan:
– Kalkulere kostpris ud fra viden om mængder og svindprocenter.
– Udarbejde prisoverslag på enkeltretter ud fra passende dækningsbidrag.
– Vurdere en dækningsgrad og hvordan en merproduktion påvirker det forventede overskud.
– Anvende regneark til beregning af madretters kostpris, brutto- og nettosalgspris samt dækningsbidrag

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.