48826 – Råvarer i køkkenet – trin 1

Du kan anvende, opbevare og klargøre de mest anvendte råvarer i produktionskøkkenet og vurdere hver råvare ud fra kvalitet, økologi, næringsværdi og modningsforhold. Du kan også kalkulere forbrug og svindprocent for en given ret. Der findes også et trin 2 af kurset.

Målgruppe:
Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Mål:
Du kan for de mest anvendte råvarer i produktionskøkkenet:
– Anvende og vurdere råvarerne ud fra kvalitet og økologi, sæson og næringsværdi.
– Opbevare og klargøre den enkelte råvare korrekt og kontrollere modningsforhold.
– Medvirke ved bestilling og indkøb af råvarer samt beregne forbrug for en given ret.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.