48827 – Råvarer i køkkenet – trin 2

Du kan vurdere kvaliteten af råvarer og hel- og halvfabrikata ift. pris, udseende, smag og sensoriske kvaliteter, mærkning samt opbevaring. Du kan også beregne forbrug og svindprocent for en given ret. Ved kursusstart forudsættes det, at du har kompetencer svarende til ‘Råvarer i køkken – trin 1.

Målgruppe:
Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Mål:
Du kan for de mest anvendte råvarer i produktionskøkkenet:
– Kvalitetsvurdere råvarer samt hel- og halvfabrikata i forhold til pris, udseende, smag og mærkning samt sikre korrekt opbevaring.
– Vurdere råvarers og tilberedte produkters sensoriske kvaliteter.
– Rense og klargøre råvarer, så næringsstofferne bedst muligt bevares.
– Kalkulere forbrug og svindprocent for en given ret.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.