48834 – Danske egnsretter

Du kan planlægge, fremstille, forfine og præsentere typiske danske egnsretter ud fra viden om råvarer, dansk madkultur og kulinariske traditioner.

Målgruppe:
Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Mål:
Du kan:
– Ud fra viden om dansk madkultur planlægge, fremstille og forfine typiske danske egnsretter.
– Anvende viden om råvarer og kulinariske traditioner til at udvikle og afprøve nye retter.
– Præsentere den tilberedte mad og skabe en positiv helhedsoplevelse sammen med gæsten.
– Arbejde efter gældende regler for fødevarehygiejne og egenkontrol.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.