48839 – Insekter i madlavning

Du kan planlægge og komponere retter med insekter. Du kan herunder vurdere kvalitet, mængde og pris ved indkøb af insekter.

Målgruppe:
Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Mål:
Du kan
– Planlægge og komponere retter med insekter ud fra viden om råvarernes sensoriske og køkkentekniske egenskaber.
– Anvende viden om de fem grundsmage i tilberedning af æstetiske retter med insekter.
– Vurdere kvalitet, mængde og pris ved indkøb af insekter til madfremstillingen.
– Arbejde efter gældende regler for fødevarehygiejne og egenkontrol i relation til målet.

Varighed:
1 dag

Bedømmelse:
Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.