48840 – Spisestedets egne og bæredygtige råvarer

Du kan planlægge den rette produktions- og driftsform for produktion af egne afgrøder. Du kan etablere et økologisk vækstmiljø og en bæredygtig komposteringsløsning. Endelig kan du opbevare og anvende egne afgrøder ud fra viden om relevant lovgivning.

Målgruppe:
Faglærte gastronomer eller tilsvarende, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Mål:
Du kan:
– Planlægge den rette produktions- og driftsform til egne afgrøder, der skal anvendes til egen madfremstilling for at imødekomme
spisestedets koncept.
– Klarlægge og vurdere de fordele og muligheder, der er forbundet med at anvende afgrøder fra eget vækstmiljø i madfremstillingen.
– Etablere økologisk vækstmiljø tilknyttet eget spisested.
– Overholde gældende lovgivning i forhold til opbevaring og anvendelse af spisestedets egne afgrøder samt ved indkøb af lokale fødevarer.
– Etablere en bæredygtig komposteringsløsning til spisestedet.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.