48845 – Sushi – krav og kreativitet

Du kan vurdere kvaliteten af egnede fisk og anvende relevante udskærings- og tilberedningsmetoder til fremstilling af sushi. Du kan også udvikle nye varianter af sushiformer samt anvende anretningsmetoder, der følger sushiens kulturhistorie og discipliner.

Målgruppe:
Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Mål:
Du kan:
– Anvende de udskæringer og tilberedningsmetoder, der benyttes i fremstilling af sushi.
– Vurdere kvaliteten på fisk, der er egnet til tilberedning af sushi, ud fra kendskab til fangstmetode, opbevaring og symptomerne på sygdomme hos fisk.
– Ud fra læren om konsistens og de 5 grundsmage udvikle nye varianter af en maki eller anden form for sushi.
– Anvende elementære anretningsmetoder, der følger sushiens kulturhistorie og discipliner.
– Arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt og efter gældende regler for fødevaresikkerhed i relation til målet.

Varighed:
3 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.