48876 – Servering og betjening ved selskab og konference

Du kan vejlede gæster om planlægning og bestilling af arrangementer. Hertil kan du sammensætte menuer, drikkevarer, prissætte arrangementer og indrette lokalerne. Kompetencer kan opnås ved selskaber eller konferencer.

Målgruppe:
Medarbejdere der arbejder med servicering, modtagelse og betjening af gæster i forbindelse med ophold og/eller overnatning samt tryghed/sikkerhed i forbindelse hermed.

Mål:
– Du kan vejlede gæster om planlægning og bestilling af arrangementer.
– Du kan tage imod deltagere ved arrangementer.
– Du kan sammensætte menuer og drikkevarer og prissætte arrangementer.
– Du kan indrette og klargøre lokaler til arrangementer.
– Du kan samarbejde og kommunikere med virksomhedens ørige afdelinger.
– Du kan dække op til arrangementer herunder dekorationsopgaver med blomster, grønt og frugt.
– Du kan foretage afrydning og følge op på arrangementet herunder, afregning og evaluering med gæsten.
– Du kan vejlede ved betjening og anvendelse af almindelige AV-udstyr.

Varighed:
3 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.