48908 – Klargøring og tilberedning i konceptrestauranter

Du lærer regler og procedurer for optøning og opfyldning af forskellige råvaretyper, friske såvel som halv-og helfabrikata. Samtidig opnår du kendskab til, hvordan fødevarer håndteres fra bestilling til tilberedningen. Herunder vil du kunne anvende viden om varemodtagelse, håndtering af råvarer, relevante tilberedningsmetoder og det praktiske arbejde i køkkenet efter gældende hygiejneregler.

Målgruppe:
Kurset retter sig mod medarbejdere, der er beskæftiget med madfremstilling inden for konceptrestauranter, take-away og brasseri.

Mål:
– Du kan bestille og modtage varer samt foretage kvalitetskontrol og egenkontrol.
– Du kan vurdere og bestille forskellige hel og halvfabrikata ud fra den givne virksomhedstype.
– Du kan anvende viden om råvaren i hele processen fra planlægning til håndtering af rester.
– Du kan ved varemodtagelsen, kontrollere de bestilte varer ift. antal, kvalitet, temperatur og emballage efter gældende hygiejneregler.
– Du kan anvende de relevante tilberedningsmetoder og arbejde praktisk i køkkenet efter de gældende hygiejneregler.

Varighed:
3 dage

Bedømmelse
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-190,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.