49022 – Skab unikke gæsteoplevelser sammen med gæsten

Deltageren kan forstå og benytte oplevelsesøkonomiens grundlæggende principper til at skabe mindeværdige serviceoplevelser sammen med gæsten. Deltageren kan afstemme gæstens forventninger og anvende dialogbaseret interaktion i mødet med gæsten. Deltageren kan anvende viden om virksomhedens koncept og produkter og de fem sanser i sensorik til at skabe merværdi og oplevelser sammen med gæsten.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med gæstebetjening på hoteller og restauranter.

Mål:
Du kan:
– afstemme gæstens forventninger og optræde dialogbaseret i din interaktion med gæsten.
– i mødet med gæsten anvende viden om virksomhedens koncept og produkter til at skabe merværdi for gæsten.
– med afsæt i virksomhedens koncept og produkter, benytte de fem klassiske sanser (syns-, høre-, smags-, lugte- og følesansen) i skabelsen af gæsteoplevelser sammen med gæsten.
– skabe personlige oplevelser sammen med gæsten, så gæsten får lyst til at komme igen og anbefale virksomheden til andre.

Varighed:
3 dage

Bedømmelse:
Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.