49373 – Service til gæster med funktionsnedsættelse

Du kan forstå og anvende viden om oplevelsesøkonomiens grundlæggende principper til at skabe unikke oplevelser sammen med gæster med funktionsnedsættelse. Anvende dialogbaseret interaktion og forventningsafstemme i mødet med gæsten i forhold til gæstens behov og krav. Anvende viden om produkt- og konceptkendskab til at skabe merværdi i mødet med gæsten, set i lyset af gæstens individuelle behov i forhold til gæstens mobilitet. Har opnået viden om regler og lovkrav i forhold til gæste med funktionsnedsættelse.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med tilgængelighed for gæster med funktionsnedsættelse på hoteller og restauranter.

Mål:
Du kan forstå og anvende viden om oplevelsesøkonomiens grundlæggende principper, interaktion, forventningsafstemning og produktkendskab, til at skabe en unik service i mødet med gæsten på restaurant eller hotel. Den unikke service sættes i relation til gæsten mobilitet. Du kan anvende dialogbaseret interaktion og forventningsafstemme i mødet med gæsten for at kunne imødekomme gæstens krav og behov. Du kan anvende viden om hotels- eller restaurantens produkt- og konceptkendskab til at skabe merværdi i mødet med gæsten i relation til gæstens mobilitet. Du opnår viden om lovkrav samt mærkningsordning til at kunne vejlede gæster med funktionsnedsættelse om tilgængelighed i forbindelse med såvel turistgøremål som arbejdsrelateret gøremål.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.