49447 – Sikkerhed i receptionen

Du kan deltage i forebyggelse af krise- og katastrofesituationer og øge sikkerhedsniveauet. Desuden kan du efterleve planer og instrukser for sikkerhed, katastrofe og evakuering og agere relevant i sådanne situationer i forhold til omgivelserne herunder kan du aflæse gæsters adfærd.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til ufaglærte receptionister ønsker at opnå kompetencer og viden inden for sikkerhed på hotel og restaurant og andre erhverv med kundekontakt som receptionist.

Mål:
– Du kan på basis af indsigt i relevant lovgivning om beredskabsplaner og evakueringsplaner deltage i forebyggelse af krise-, sikkerhed-, risiko- og katastrofesituationer og hermed medvirke til at øge sikkerhedsniveauet for dig selv og andre.
– Du kan forholde dig til gæster og borgers adfærd samt håndtere din egen rolle og reaktion i krisesituationer.
– Du kan forholde dig kritisk og give input til planer og instrukser for sikkerhed, katastrofe og evakuering samt agere rationelt, fornuftsbaseret og hensigtsmæssigt i sådanne situationer i forhold til gæster, borger, personale og virksomhedens almene sikkerhed.
– Du kan aflæse og vurdere gæsters adfærd og handle mere hensigtsmæssig i forhold til den almene sikkerhed for dig selv, gæster, personale, borger og virksomheden.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-bevis ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.