Alt godt fra fisk i storkøkkener 18. til 20. september 2018

På kurset ‘Alt godt fra fisk i storkøkkener’ lærer du blandt andet at vurdere og anvende forskellige slags fisk ud fra parametre som kvalitet, sæson, økonomi, smag og næringsværdi

Du lærer bl.a.: 

  • håndtere og opbevare fisk, der er frisk, forarbejdet eller konserveret, efter Fødevarestyrelsens gældende hygiejneregler.
  • at vurdere forskellige slags fisk ud fra kvalitet, sæson, økonomi, smag og næringsværdi til brug i måltider, der er målrettet forskellige brugergruppers ønsker og behov.
  • at tilberede velsmagende og indbydende retter med fisk, der fremhæver fiskens sensoriske egenskaber.
  • at inddrage retter med fisk i kost- og menuplanlægningen til grupper med forskellige behov for ernæring, og i valget af fisk at tage hensyn til de bedst egnede tilberedningsmetoder.

Varighed:

3 dage

Bedømmelse:

Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført kurset på tilfredsstillende vis.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglært og faglært personale, som er beskæftiget med madfremstilling til interne og eksterne brugere/kunder.

Pris:
Deltagerbetaling: Kr. 354,00
AMU-målgruppe: ufaglærte samt faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau. Der kan søges VEU-godtgørelse for de dage, man aktivt deltager i kurset.

Fuld pris: Kr. 2.060,75
UDEN for AMU-målgruppe: alle med en højere uddannelse, fx pædagog. Der kan IKKE søges VEU-godtgørelse på grund af den højere uddannelse.