Charcuteri – en uddannelse med håndværket i fokus 22. september – 22. oktober 2020

Ønsker du at øge værdien og hermed din afsætning af økologisk kød i din virksomhed, og ønsker du samtidig at være med til at fremtidssikre det gode håndværk? Så er det nu du skal slibe kniven. 

På Hotel og Restaurantskolen i Valby udbyder vi nu en efteruddannelse inden for charcuteri med fokus på at genlære, hvordan dyrene lever og dør på den gode måde, og hvordan godt kød skal behandles og smager.

Det er en efteruddannelse, der tager udgangspunkt i traditionerne for forarbejdning af kød til charcuteri gennem saltning, modning, røgning, og marinering.

De globale udfordringer kalder på en radikal gentænkning af vores fødevaresystem, hvis vi, som fremtidens håndværkere, skal skabe bæredygtige løsninger for vores fødevaresystem og for de kommende generationer.

Denne omstilling kræver fagfolk med de rette tidssvarende kompetencer samt en bedre udnyttelse af de råvarer, vi har.

Det er indbegrebet af de økologiske og klimavenlige principper at bruge hele dyret og at spise mindre, men bedre.

I Danmark er der kun en håndfuld slagtere tilbage, der praktiserer håndværket charcuteri.

På Hotel- og Restaurantskolen sætter vi derfor håndværket i fokus, og hvorfor ikke begynde der, hvor behovet for gentænkning er størst, og hvor håndværket halter – nemlig på kødet.

 Praktiske oplysninger samt modulers indhold og opbygning.

Efteruddannelsen i charcuteri afholdes over 7 dage, der er fordelt på 3 måneder, så du kan passe dit job ved siden af.

Uddannelsen er sammensat af to AMU-kurser samt tre ekstra dage med fuld egenbetaling. På den måde sikrer vi at du får den nyeste viden, af de dygtigste fagfolk inden for dette felt.

Uddannelsesforløbet varierer mellem teoretiske og praktiske aktiviteter, og der vil være et producentbesøg inkluderet.

Det er Michael Museth fra Folkets Madhus som underviser på uddannelsen.

Kursisterne får løbende information om mødetidspunkter, lokaler samt brug af arbejdstøj.

På det første modul skal kursisterne medbringe arbejdstøj, da undervisningen er delt mellem teori og køkkenpraktiske øvelser.

Krav, tilmelding, pris og uddannelsesbeviser.

 Kurset løber over følgende dage:

 Modul 1  

  • 22. september 2020 – AMU
  • 23. september 2020 – AMU

 Modul 2  

  • 21. oktober 2020 – AMU
  • 22. oktober 2020 – AMU

 Modul 3

  • 17. november 2020 – IDV
  • 18. november 2020 – IDV
  • 19. november 2020 – IDV

Efteruddannelsen er egnet til fagfolk med kendskab til branchen, med køkken og/eller slagtererfaring, da kursisterne skal anvende deres erfaring gennem læringsforløbet.

Prisen for uddannelsen er afhængig af, hvilken uddannelsesmæssigbaggrund du har.

Har du en madfaglig erhvervsuddannelses, som eksempelvis kok, cater eller slagter er prisen for følgende to AMU-kurser i alt Kr. 504,00 samt de tre IDV-dage, der koster Kr. 4.500,00.

Uddannelsen koster i alt Kr. 5.004,00. Der skal tillægges moms til IDV-dagene.

De to AMU-kurser er:

Til AMU-kurser kan virksomheden søge VEU-godtgørelse.

Har du derimod en mellemlang videregående uddannelse som eks. professionsbachelor er prisen for de to AMU-kurser Kr. 2.873,00 samt de tre IDV-dage, der koster Kr. 4.500,00.

Uddannelsen koster i alt Kr. 7.373,00 Der skal tillægges moms til IDV-dagene.

Fra 2020 skal AMU-kurser afsluttes med en prøve. Efter endt uddannelse modtager du et kursusbevis for de beståede AMU-kurser.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte:

Projekt- og kursuskonsulent Lene Vietz på mobil: 2972 5179 eller på e-mail: lmv@hrs.dk