Food Coordinator – forår 2021

Food Coordinator-uddannelsen er sammensat af følgende AMU-kurser: Bæredygtighed i storkøkkener, Reducering af madspild, Det klimavenlige køkken og Ressource strømme og affaldssortering samt en introduktionsdag og en afsluttende workshop.

 

Datoer for 2021 er på vej
Modul 1:
Modul 2:
Modul 3:
Modul 4:
Modul 5:

 

Introduktions dagen den 19. august 2020 og de to afsluttende workshops den 18. og 19. november 2020 er ikke under AMU og vil ikke være at se når man tilmelder sig via Efteruddannelse.dk. Det er obligatorisk at deltage på alle dage for at modtage et Food Coordinator diplom.

Efter endt uddannelse modtager du et kursusbevis for de fire enkelte AMU-kurser.

Målgruppe:
Uddannelsen er egnet til fagfolk med kendskab til branchen og gerne med køkkenerfaring.
Uddannelsen er relevant for deltagere både med og uden ledelsesansvar.

Pris:
Deltagerbetaling: For de 3 AMU-kurser kr. 1.116,00 samt 3 dage uden for AMU regi  kr. 1.500,00 pr. dag ex. moms.
(AMU-målgruppe: ufaglærte samt faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau) Der kan søges VEU-godtgørelse for de AMU-kurser man aktivt deltager i.

Fuld pris: For de 3 AMU-kurser kr. 6.027,60 samt de 3 dage uden for AMU regi kr. 4.500,00 ex. moms.
(UDEN for AMU-målgruppe: alle med en højere uddannelse f.eks. pædagog) Der kan IKKE søges VEU-godtgørelse på grund af den højere uddannelse.

Både for introduktions dagen og den afsluttende workshop kan der søges tilskud hvis man indbetaler til Hotel- , Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond.

Tilmeldingen er først gældende ved indbetaling af kursusafgiften.
Der oprettes kun hold ved tilstrækkelig tilmeldte.
NB. Der er ikke kost og logi med i prisen.

Hvad hvis jeg er ordblind?
Undervisningen bærer naturligvis præg af fagudtryk, men langt den største del er du allerede bekendt med fra din nuværende faglige uddannelse. Hvis du har brug for særligt udstyr eller særlige hjælpemidler for at kunne gennemføre AMU-uddannelsen på lige vilkår med andre kursister, kan du kontakte læsevejleder Lars Bjørn Kristensen på lbk@hrs.dk eller telefon 2071 2896 – meget gerne samtidig med tilmeldingen til et givent kursus.