Food Coordinator – efterår 2021

Food Coordinator-uddannelsen – en uddannelse med fokus på ressourceudnyttelse og reduktion af madspild.

Vejen til at sikre bæredygtige indkøb, systematisk planlægning og god råvareudnyttelse med respekt for miljø, dyr og mennesker.

Kloden står på en brændende platform! En tredjedel af de fødevarer der produceres i dag går til spilde. Klima er på alles læber, og det er vigtigt, at virksomhederne er med til at løfte opgaven.

På Hotel- og Restaurantskolen i Valby har vi gennem flere år haft succes med efteruddannelsen, Food Coordinator.

Uddannelsen er dynamisk og har igennem tiden udviklet sig i takt med FN´s verdensmåls tilblivelse. Omdrejningspunktet for de fem modulers uddannelse er ikke alene med fokus på udnyttelse af hele råvaren, for at kunne reducere spildet.

Uddannelsen vægter i lig høj grad tidens trend med cirkulær økonomi via affaldssortering, økologiens rivende udvikling og kommunikation, som middel og mål for at nå ledelsen, medarbejderne og kunderne i en givet omstillingsperiode.

På Food Coordinator-uddannelsen får deltagerne overblik over miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske problemstillinger, der er forbundet med madspild på lokalt og globalt niveau. Yderligere får deltagerne indblik i hvilke potentialer, der kan ligger i forandring af arbejdsgange, rutiner og metoder i køkkenet.

Praktiske oplysninger samt modulers indhold og opbygning.

Uddannelsen afholdes over 12 dage inkl. afsluttende workshop, og den er delt på 5 moduler spredt over et halvt år, så du kan passe dit job ved siden af.

Uddannelsen er sammensat af en række AMU-kurser samt tre ekstra dage med fuld egenbetaling. På den måde sikre vi deltagerne får den nyeste viden, og de dygtigste fagfolk inden for dette felt.

Uddannelsesforløbet varierer mellem teoretiske og praktiske aktiviteter. Kursisterne får løbende information om mødetidspunkter, lokaler samt brug af arbejdstøj. På det første modul skal kursisterne medbringe arbejdstøj, da undervisningen er delt mellem teori og køkkenpraktiske øvelser.

Hotel-og Restaurantskolen har igennem flere år været den eneste erhvervsskole, der udbyder et uddannelsesforløb med fokus på reduktion af madspild. Uddannelsen foregår på dansk.

SE MODULBESKRIVELSEN FOR FOOD COORDINATOR-UDDANNELSEN

 Krav, tilmelding, pris og uddannelsesbeviser.

Uddannelsen forudsætter, at man har en uddannelse indenfor gastronomi eller ernæring, da kursisterne skal anvende deres erfaring gennem læringsforløbet. Uddannelsen er ligeledes relevant for deltagere både med og uden ledelseserfaring.

Prisen for uddannelsen er afhængig af, hvilken uddannelsesmæssig baggrund du har.

Har du en madfaglig erhvervsuddannelses, som eksempelvis kok, cater, konditor eller ernæringsassistent m.m. er prisen for følgende tre AMU-kurser i alt 1.134,00 kroner samt de tre IDV-dage, der koster 4.500,00 kroner + moms.

De tre AMU-kurser er:

  • Den 1. dag kører som IDV den 31.08. 2021
  • Omlægning til økologisk madproduktion (AMU 48776) den 01.09. – 02.09. 2021
  • Økologi i den daglige madproduktion (AMU 48775) den 22.09. – 23.09. 2021 + 12.10. 2021
  • Det Klimavenlige Køkken (AMU-nr. 43060) den 13.10. 2021 + 03.11. 2021
  • IDV dag den 04.11. 2021
  • Reduktion af madspild 1 (AMU-nr. 48800) den 15.12. 2021 – 16.12. 2021
  • Den sidste dag kører som IDV den 17.12. 2021

Til AMU-kurser kan virksomheden søge VEU-godtgørelse.

Har du derimod en mellemlang videregående uddannelse som eks. professionsbachelor er prisen for de fire AMU-kurser 6.392,45 kroner.

IDV-dagene er et frivilligt tilvalg til AMU kurserne, forløbet er dog et samlet tilbud, men der er ikke krav om at deltage på hele forløbet.

Såfremt man ønsker at erhverve sig et diplom som Food Coordinator, kræves det at man deltager i hele forløbet.

Fra 2020 skal alle AMU-kurser afsluttes med en prøve. Efter endt uddannelse modtager du et kursusbevis for de beståede AMU-kurser. Derudover modtager du et samlet diplom for Food coordinator-uddannelsen.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte:
– Projekt- og kursuskonsulent Lene Vietz på mobil: 2972 5179 eller på e-mail: lmv@hrs.dk