Kommunikation/Service/Salg i gæstebetjening

Al undervisning foregår online hjemmefra hos deltagerne.

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er grundlæggende og retter sig mod medarbejdere, som i betjening af gæster arbejder med serviceoplevelse. Forløbet primært rettet mod frontmedarbejder som fx værter/seater og ufaglærte receptionister og tjenere inden for hotel og restaurantområdet.

44853 Kommunikation og konflikthåndtering – service den 01.12. – 02.12 + 07.12. 2020
47692 Salg og service i gæstebetjening den 10.12. 2020
48288 Serviceorienteret betjening af gæster den 11.12. + 15.12. 2020

6 dage

Bedømmelse:
AMU-uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat

Pris:
Deltagerbetaling: Kr. 756,00
(AMU-målgruppe: ufaglærte samt faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau) Der kan søges VEU-godtgørelse for de dage man aktivt deltager i kurset.
Fuld pris: Kr. 4.149,30
(UDEN for AMU-målgruppe: alle med en højere uddannelse f.eks. pædagog) Der kan IKKE søges VEU-godtgørelse på grund af den højere uddannelse.

For at kunne deltage skal man have adgang til internettet og have en e-mail adresse. Vi supporterer med det tekniske undervejs, såfremt kursisten anvender PC eller Mac med funktionel mikrofon og webcam, Google Chrome som browser og er logget ind med en Google-konto.   

                                                                                                                                                                                                                                         Kurset er reserveret