Oplevelse i perspektiv – giv mere end forventet

Hotel- og Restaurantskolen har lavet en kursuspakke, der kan hjælpe dig med at løfte værtskabet.

Forståelsen af, hvad værtskab indebærer og indeholder af kompetencer rykker sig hele tiden. Service betragtes ikke længere som noget, der blot skal ‘leveres’, men som et resultat af et dynamisk samarbejde mellem virksomheden og gæsten i forhold til den givne kultur.

I denne 5-dages kursuspakke, vil der blive arbejdet med værtskabet ud fra en udviklende, opgraderende, involverende, værdiskabende og forretningsmæssig vinkel.

Hvad får du ud af det?

Efter du har gennemført kurset, vil du have fået en større forståelse af det gode værtskab og redskaber til at give din gæst en endnu bedre oplevelse. Når du går fra kurset, kan du gøre en større forskel i din servicefunktion og du forstår, hvorfor det er vigtigt at give ‘mere end forventet’.

Vi opnår således at forene forståelsen af forretning og brand med service og godt værtsskab.

Målgruppe

Uddannelsen er for erfarne medarbejdere i hotel- og restaurationsbranchen, som ønsker ny inspiration og værktøjer til deres værtskab.

Værtskabspakkens opbygning

Pakken er lavet som en 5-dages pakke, men for at du får mest muligt ud af din tilegnede viden – både personligt og ude i virksomheden, har vi lavet pakken så den veksler mellem arbejde og kursus:

• På modul 1 arbejder vi med – og udvikler serviceydelser.

• På modul 2 sætter vi de udviklede serviceydelser i perspektiv forretningsmæssigt og i forhold til forskellige segmenter/gæstetyper.

• På modul 3 arbejder vi med, hvordan vi rent praktisk gør brug af vores erhvervede viden om værtskab.

Modul 1 – Udvikle serviceydelser (2 dage)

Der arbejdes med udvikling af innovative serviceydelser. Der opnåes kompetence til at udvikle serviceprodukter i tråd med virksomhedens brand ud fra viden om serviceydelser, virksomhedens gæster, værtskab, gæstebetjening og gæstepsykologi.

AMU-kursus 48009 Receptionens innovative serviceydelser, kr. 236,00.

AMU-kursus 40909 Skab serviceoplevelser sammen med gæsten, kr. 354,00.

Modul 2 – De udviklede serviceydelser i forretningsmæssigt perspektiv (2 dag)

Ud fra viden om oplevelsesøkonomiens grundlæggende principper kan de udviklede serviceydelser omdannes til at skabe mindeværdige serviceoplevelser sammen med gæsten. Samt sættes i et forretningsmæssigt perspektiv som er med til at løfte kvaliteten, og give forståelse for hvad der skal til for at give meroplevelse/salg.

AMU-kursus 48009 Receptionens innovative serviceydelser, kr. 236,00.

AMU-kursus 40909 Skab serviceoplevelser sammen med gæsten, kr. 354,00.

Modul 3 – Hvordan giver vi det mest professionelle værtskab (1 dag)

De opnåede kompetencer skal omsættes til en professionel fremtoning og værtsskab.

Igen arbejdes der med oplevelsesøkonomien som omdrejningspunkt. Herunder interaktion med gæsten/kunden.

AMU-kursus 40909 Skab serviceoplevelser sammen med gæsten, kr. 354,00.

Praktisk information

Undervisningen finder sted på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Den samlede pris for AMU- berettigede deltagere er 590,00 kr. Hvis ikke du er berettiget til VEU-godtgørelse, er prisen 3511,25 kr. Du tilmelder dig kursuspakken på hrs.dk.
Overenskomstansatte medarbejdere kan opnå godtgørelse for deltagelse i kursuspakken efter gældende regler – læs mere på Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond.

Eller kontakt kursuskonsulent Susanne Mortensen fra Hotel- og Restaurantskolen på sm@hrs.dk eller 2281 8722.