Serviceuddannelser i Odsherred

Hotel- og Restaurantskolen tilbyder i samarbejde med VisitOdsherred, Odsherreds Erhvervsråd og Odsherred Kommune en række skræddersyede kursusforløb til hotel- og restaurantionsbranchen, turisme og detailhandlen. Forløbene henvender sig både til fastansatte, sæsonarbejdere og ledere.

Se hele kursusprogrammet her

Serviceuddannelse for fastansatte

Uddannelsen består af fem moduler, og man opnår det bedste udbytte ved at gennemføre alle moduler. Modul 1 og 5 kan tages enkeltvis, mens modul 2-4 er sammenhængende.

Målgruppe

Fastansatte medarbejdere inden for hotel, restaurant, service, turisme og detailhandel.

Indhold og datoer

Modul 1 – Introkursus til Geopark Odsherred
Efterår 2017 (opsamlingsmodul)

Modul 2 – Innovative serviceydelser
Efterår 2017

Modul 3 – Kvalitet og kundeservice i turistbranchen og detailhandlen
Efterår 2017

Modul 4 – Takt og tone i gæste- og kundebetjeningen
Efterår 2017

Modul 5 – Rundt om kundekonflikten
14/3
19/4

Praktisk info

Undervisningen finder sted på Hotel- og Restaurantskolen, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle. Du tilmelder dig de forskellige moduler på www.visitodsherred.dk/efteruddannelse
For yderligere oplysninger kontakt turistchef Hans-Jørgen Olsen på telefon 5858 8036 eller mail hjo@odsherred.com eller kursuskonsulent på Hotel- og Restaurantskolen Susanne Mortensen på telefon 2281 8722 eller mail sm@hrs.dk.

Serviceuddannelse for sæsonarbejdere

Introkursus for sæsonarbejdere, hvor deltageren kan målrette sin service og gæste- og kundebetjening mod de forskellige typer af danske og udenlandske turister. Kurset varer to dage.

Målgruppe

Sæsonarbejdere inden for turisme og detailhandel.

Indhold og datoer

Kurset omfatter blandt andet arbejde med grundlæggende service og værktøjer samt fokus på virksomheden, nærområdet og egnen. Deltageren arbejder med at kunne agere imødekommende og kulturelt anerkendende i gæstebetjeningen. Du lærer at anvende kendskabet til de forskellige målgrupper og typer af turister til at forbedre serviceoplevelsen og målrette servicen og vejledningen af turister og anvende gæsteorienterede salgsteknikker til at fremme mersalg.

2-dages kursus
26/4 + 3/5
4/5 + 10/5
17-18/5

Praktisk info

Undervisningen finder sted på Hotel- og Restaurantskolen, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle. Du tilmelder dig de forskellige moduler på www.visitodsherred.dk/efteruddannelse
For yderligere oplysninger kontakt turistchef Hans-Jørgen Olsen på telefon 5858 8036 eller mail hjo@odsherred.com eller kursuskonsulent på Hotel- og Restaurantskolen Susanne Mortensen på telefon 2281 8722 eller mail sm@hrs.dk.

Serviceuddannelse for ledere

Serviceuddannelsen for ledere fokuserer på opbygning af personlige og ledelsesmæssige kompetencer. Uddannelsen er baseret på erfaringsmæssig læring, der sikrer effektiv overførsel af teori til praksis. Uddannelsen består af en samlet kursuspakke på fem moduler.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig imod nye og kommende ledere/mellemledere inden for turisme og detailhandel, som arbejder med drifts- og personaleansvar, og som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og struktur på kompetencer.

Indhold og datoer

Modul 1 – Introduktion til ledelse
27-28/2 + 6/3

Modul 2 – Kommunikation som ledelsesværktøj
20-21/3 + 27/3

Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtale
3-4/4

Modul 4 – Anvendelse af situationsbestemt ledelse
24-25/4

Modul 5 – Medarbejderinvolvering i ledelse
8-9/5 + 15/5

Praktisk info

Undervisningen finder sted på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby. Du tilmelder dig de forskellige moduler på www.visitodsherred.dk/efteruddannelse
For yderligere oplysninger kontakt turistchef Hans-Jørgen Olsen på telefon 5858 8036 eller mail hjo@odsherred.com eller kursuskonsulent på Hotel- og Restaurantskolen Susanne Mortensen på telefon 2281 8722 eller mail sm@hrs.dk.