Smagen i centrum 9. og 10. oktober 2018

Smagen i centrum – smagssansen, tilsmagning og smag i relation til brugernes behov og forventninger

Du lærer bl.a.:

  • at blive bevidst om egen smagssans på baggrund af grundlæggende viden om de fem grundsmage;
  • at anvende en praktisk metode til at foretage tilsmagning;
  • at anvende viden om grundsmage i relation til brugernes behov og forventninger;
  • at inddrage viden om grundsmage og tilsmagning i forhold til sammensætning og tilberedning af små og store måltider.

Bedømmelse:
Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført kurset på tilfredsstillende vis.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af mad i restaurant, kantine og catering.

Pris:
Deltagerbetaling: Kr. 236,00
AMU-målgruppe: ufaglærte samt faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Der kan søges VEU-godtgørelse for de dage, man aktivt deltager i kurset.
Fuld pris: Kr. 1.450,50
UDEN for AMU-målgruppe: alle med en højere uddannelse, fx pædagog.
Der kan IKKE søges VEU-godtgørelse på grund af den højere uddannelse.