Turister og turisme i gæstebetjeningen

Tilmeld dig kurset ‘Turisme i gæstebetjeningen’, og lær at servicere turister

På dette kursus lærer du bl.a.:

  • at inddrage viden om turisme og turister i gæstebetjeningen
  • at servicere gæsten under hensyntagen til forskellige kulturers sædvaner, spisevaner, religioner og handikap.
  • at vejlede gæsten i oplevelsesmuligheder i relation til den danske geografi og infrastruktur under hensyn til gæstens forskelligartede behov.
  • informere om udflugtsmål med tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse samt kunne inddrage turisterhvervets organisationer i vejledning og planlægning af aktiviteter.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført kurset på tilfredsstillende vis.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med gæstebetjening i hotel- og restaurantbranchen.

Pris:
Deltagerbetaling: Kr. 220,00
AMU-målgruppe: ufaglærte samt faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Der kan søges VEU-godtgørelse for de dage, man aktivt deltager i kurset.

Fuld pris: Kr. 1.377,30
UDEN for AMU-målgruppe: alle med en højere uddannelse, fx pædagog.
Der kan IKKE søges VEU-godtgørelse på grund af den højere uddannelse.