Værtskab – giv mere end forventet

Hotel- og Restaurantskolen er gået sammen med Niels Brock om at lave en kursuspakke, der kan hjælpe dig med at løfte værtskabet.

Forståelsen af, hvad værtsskab indebærer og indeholder af kompetencer rykker sig hele tiden. Service betragtes ikke længere som noget, der blot skal ‘leveres’, men som et resultat af et dynamisk samarbejde mellem virksomheden og gæsten i forhold til den givne kultur.

I denne 5-dags kursuspakke, vil der blive arbejdet med værtskabet ud fra en udviklende, opgraderende, involverende, værdiskabende og forretningsmæssig vinkel.

Hvad får du ud af det?

Efter du har gennemført kurset, vil du have fået en større forståelse af det gode værtskab og redskaber til at give din gæst en endnu bedre oplevelse. Når du går fra kurset, kan du gøre en større forskel i din servicefunktion og du forstår, hvorfor det er vigtigt at give ‘mere end forventet’.

Vi opnår således at forene økonomi med service og godt værtsskab.

Værtskabspakkens opbygning

Pakken er lavet som en 5-dags pakke, men for at du får mest muligt ud af din tilegnede viden – både personligt og ude i virksomheden, har vi lavet pakken så den veksler mellem arbejde og kursus:

• På modul 1 arbejder vi med – og udvikler serviceydelser.

• På modul 2 sætter vi de udviklede serviceydelser i perspektiv forretningsmæssigt og i forhold til forskellige segmenter/gæstetyper.

• På modul 3 arbejder vi med, hvordan vi rent praktisk gør brug af vores erhvervede viden om værtskab.

Klik på billedet

Værtskab_moduler

Hvornår foregår uddannelsen?

Datoer følger snarest

Vil du bygge yderligere på?

Kursuspakken kan udbygges med yderligere kurser inden for sprog, økonomi, regneskabsforståelse eller mere turisme, hvis du ønsker det.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kursuschef Jette Elkjær fra Niels Brock på jee@brock.dk eller 2321 4537.

Praktisk information

Undervisningen finder sted i Valby på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Den samlede pris for AMU- berettigede deltagere er 540,00 kr. Hvis ikke du er berettiget til VEU-godtgørelse, er prisen 3150,95 kr. Du tilmelder dig kursuspakken på hrs.dk.
Overenskomstansatte medarbejdere kan opnå godtgørelse for deltagelse i kursuspakken efter gældende regler – læs mere på Hotel- , Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond (hotel- og restaurant) eller kompetencefonde.dk (detailhandel mm).

Eller kontakt kursuskonsulent Susanne Mortensen fra Hotel- og Restaurantskolen på sm@hrs.dk eller 2281 8722.

Hent brochure som e-paper eller download/print her