Værtskab og samarbejde

Et værdigt måltid for ældre er mad, der smager godt, men er også noget, der skabes på baggrund af tværfagligt samarbejde, viden, håndværk og værtskab.

Mad til ældre er på alles læber – og med god grund. Under- og fejlernæring kan have store personlige og samfundsmæssige konsekvenser. 10 – 20 % blandt de plejekrævende ældre er undervægtige. Flere og flere ældre er ikke selvhjulpne og bliver plejekrævende. Hvis en ældre utilsigtet taber sig 10 % af sin kropsvægt, er det forbundet med 25 % nedsat funktionsevne – derfor er det vigtigt at gøre en indsats. Under- og fejlernæring kan være forårsaget af flere forskellige faktorer.  Det handler om mere end bare maden og det er vigtigt, at personalet er klædt fagligt på til opgaven.

Et forløb for både plejepersonalet og det kostfaglige personale
Hotel- og Restaurantskolen udbyder en kursuspakke til plejepersonalet og det kostfaglige personale, som gennem uddannelsen opnår kompetencer til at skabe gode måltidsoplevelse til de ældre. Uddannelsen vil være relevant for alle personalegrupper tæt på de ældre – uanset om du har ledelsesansvar eller ej.

Måltider er ikke bare mad
Maden starter i køkkenet ved det kostfaglige personale og præsenteres ved bordet af plejepersonalet. Derfor er uddannelsen relevant for begge faggrupper. På uddannelsen vil I lære, hvordan man sikrer ældre en god måltidsoplevelse. Undervisningen vil komme rundt om alle de aspekter, der gør et måltid vellykket: Værtskab, tværfagligt samarbejde, ernæringsterapi, diæt, håndværk og kvalitet.
I bliver præsenteret for gode idéer, som kan bruges i det daglige arbejde til at skabe en vellykket måltidsoplevelse.

Uddannelsens indhold og opbygning
Uddannelsesforløbet varierer mellem teoretisk undervisning og praktisk arbejde i køkkenet. Der vil være fokus på plejepersonalets og det kostfaglige personales forskellige roller, det tværfaglige samarbejde og på vigtigheden af dette. Derfor vil det være en naturlig del af uddannelsen at få en større forståelse for de forskellige personalegruppers arbejdsopgaver.

Undervisningen tager udgangspunkt i de problematikker, der er forbundet med ældremad og måltider.  I vil blive præsenteret for madprofessionelle, der fortæller om, hvordan man tager hånd om dette – lige fra kvalitet i produktionen til de nye anbefalinger for kost med modificeret konsistens.

Hvad indeholder kurset?

Værtskab og samarbejde er en uddannelse sammensat af fem AMU-kurser. Kurserne er nøje udvalgt, fordi de komplementerer hinanden, således at man kommer hele vejen rundt om måltidet – lige fra maden produceres til at den ender i maven hos den ældre.

De fem AMU-kurser i pakken er:

  • Måltider tilpasset brugerens behov (AMU-nr. 04431-2) – 5 dage
  • Sensorisk anretning  (AMU-nr. 48795) – 2 dage
  • Kommunikation og serviceorienteret gæstebetjening (AMU-nr. 48872) – 2 dage
  • Diæter og ernæringsterapi 1 (AMU-nr. 48152) – 3 dage
  • Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre (AMU-nr. 42934) – 2 dage

Uddannelsen varer 14 dage og er opdelt over fem moduler, der er spredt over et halvt år – så du kan passe dit job ved siden af. Efter endt uddannelse modtager du et kursusbevis for de fem enkelte AMU-kurser og et diplom fra Hotel- og Restaurantskolen for at have gennemført Værtskab og samarbejde-uddannelsen.

Du tilmelder dig kurserne enkeltvis – og du har også også mulighed for kun at tilmelde dig nogle af kurserne.

Der vil snarest muligt komme nye datoer for kurserne i 2020.

Hvor foregår uddannelsen?
Hotel- og Restaurantskolen
Vigerslev Allé 18
2500 Valby

Jeg har flere spørgsmål – hvem kontakter jeg?
Har du spørgsmål vedrørende kvalifikationskrav, tilmelding eller betaling, så kontakt kursuskonsulent Mariann Præstegaard på telefon: 3386 2250, mobil: 4132 0830 eller e-mail: mp@hrs.dk.

Piktogram_figur