WSET-suppleringskursus

WSET Level 3 Award in Wines

Vinakademiet tilbyder også Level 3 Award in Wines i samarbejde med Wine & Spirit Education Trust. Det er en international anerkendt eksamen, som er en af flere uddannelser fra WSET, og blandt andet er det normale adgangskrav til deres Level 4 Diploma in Wines & Spirits. Læs mere om WSET og Level 3 på www.wsetglobal.com. Vi står naturligvis også parat til at informere mere om denne uddannelse, så det er bare at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Print

WSET-suppleringskursus til sommelieruddannelsen

Vores sommelieruddannelse er så lang og grundig, at du med en eksamen fra Vinakademiet blot behøver at supplere din uddannelse med to kursusdage, før du kan tage Level 3 eksamen.
Kurset vil først og fremmest indeholde fordybelse og repetition af smageteknik samt eksamensforberedelse i form af træning i skriftlige spørgsmål med tilbagemelding fra underviserne. Der vil også være en lektion i, hvorledes vitikultur og vinifikation påvirker vinens karakter og kvalitet.

Gå til tilmelding

 

Praktisk

Undervisningen finder sted ml. kl. 9.30-17.00. Tiderne for eksamensdagen oplyses senere.
Kursusmaterialet er på engelsk, mens undervisningen overvejende vil være på dansk.

Datoer for WSET-suppleringskurset

Forår 2022

Nye datoer er på vej

 

Efterår 2021

 

 

21/9
28/9
12/10

Betaling:

Pris: 3.000,00 kr.  (for Niveau 2 Sommelier-kursister før sommeren 2016)

Pris:  600,00 kr. (for Niveau 2 Sommelier-kursister efter sommeren 2016)

  • Kursusprisen dækker det engelske undervisningsmateriale, alle vine, frokost på dag 1 og 2, kaffe og kage samt eksamensafgift.
  • Betalingen skal være Hotel- og Restaurantskolen i hænde senest tre uger før kursusstart.
  • Tilmeldingen er først gældende ved indbetaling af kursusafgiften og er herefter bindende.
  • Der oprettes kun hold ved tilstrækkelig tilmeldte.

Økonomisk støtte

Virksomheder har fra 1. januar 2009 fået mulighed for at søge tilskud til ansattes selvvalgte kurser og uddannelser i de nye kompetencefonde.

Det er virksomheden, der søger om tilskuddet. Tilskuddet, der gives, er pr. 1. maj 2010 på 140,- kr. i timen og gives som løntilskud.
Der godtgøres maximalt for 74 timer eller 2 uger pr. år.

På WSET’s suppleringskursus vil det maksimale tilskud være 10 timer x 140,- kr. = 1400,-kr.

Der kan både søges om tilskud til afholdte kurser og reserveres midler til planlagte kurser. Reservationen kan ske op til tre måneder før. Reservationen skal bekræftes senest 14 dage efter slutdato. Der søges for hvert enkelt niveau, hvor der angives start- og slutdato.

Der kan søges tilskud til sommelieruddannelsen, hvis man indbetaler til Hotel- , Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond.

Medarbejderen, der søges for, skal have været ansat i virksomheden i ni måneder.

Ansøgningsskema og nærmere information kan findes på kompetenceuddannelsesfonden.

Spørgsmål om uddannelsen

For faglige spørgsmål og information om uddannelsen indhold og organisering kontakt Thomas Ilkjær: info@vinakademiet.dk eller på tlf. 6146 7401.
For spørgsmål om tilmelding/betaling og øvrige administrative spørgsmål kontakt Connie H. Lyholmer på Hotel- og Restaurantskolen:  chl@hrs.dk eller på tlf. 33 86 22 36.

Læs mere på www.vinakademiet.dk

Uddannelsen er et samarbejde mellem Hotel- og Restaurantskolen i København og Vinkällan, et svensk firma med tyve års erfaring i sommelieruddannelser i Stockholm, Göteborg, Linköping og Helsingborg.