Hygiejne

22.05 432,00 kr.

Fødevarehygiejne og egenkontrol 22. -25. maj

Deltageren kan efter uddannelsen efterleve gældende lovgivning vedrørende fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer samt personlig hygiejne og produktionshygiejne. Der arbejdes desuden med de overordnede principper for egenkontrol, systematisk overvågning og problemløsning ved konstaterede uregelmæssigheder. Læs mere »