Hygiejne

22.05 472,00 kr.

Fødevarehygiejne og egenkontrol 22. -25. maj

Deltageren kan efter uddannelsen efterleve gældende lovgivning vedrørende fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer samt personlig hygiejne og produktionshygiejne. Der arbejdes desuden med de overordnede principper for egenkontrol, systematisk overvågning og problemløsning ved konstaterede uregelmæssigheder. Læs mere »

08.08 354,00 kr.

Almen Fødevarehygiejne 8.-10. august

Dette kursus er en del af en pakke inden for 6-ugers jobrettet uddannelse. Er du i arbejde og kun ønsker at tilmelde dig dette kursus, så skal du tilmeldes hele pakken, og derefter skal du skrive til kursus@hrs.dk, med ønske om kun at komme på dette. Læs mere »