Køkken og restaurant

mellemmåltider
15.01 324,00 kr.

Inspirerende mad til vegetarer og veganere 15. – 17. januar 2018

Deltageren vil kunne anvende viden om vegetariske kostformer til at sammensætte varieret og ernæringsrigtig kost til vegetarer og veganere. Deltageren vil kunne fremstille, anrette og præsentere vegetariske retter, som lever op til NNR. Deltageren vil kunne integrere vegetariske retter i den daglige kostplanlægning. Læs mere »

mad fra dagen før
19.02 324,00 kr.

Sensorisk anretning med værtskab 19. til 21. februar 2018

Deltageren kan anvende sensorisk analyse til kreativt at anrette et bredt sortiment af retter, så maden fremvises indbydende for forskellige målgrupper. Deltageren kan anvende anretningen og egen værtsrolle til at skabe en positiv måltidsstemning målrettet forskellige brugergrupper. Læs mere »

03.05 216,00 kr.

Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 3. og 4. maj 2018

Deltageren kan samarbejde tværfagligt om måltider til ældre og kan gennem arbejdstilrettelæggelse og ansvarsfordeling sikre en helhedsorienteret indsats mhp. at understøtte den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. Deltageren kan indgå i en tværfaglig og konstruktiv dialog, herunder modtage og videregive relevant information og observationer. Læs mere »

04.12 216,00 kr.

Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 4. og 5. december 2018

Deltageren kan samarbejde tværfagligt om måltider til ældre og kan gennem arbejdstilrettelæggelse og ansvarsfordeling sikre en helhedsorienteret indsats mhp. at understøtte den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. Deltageren kan indgå i en tværfaglig og konstruktiv dialog, herunder modtage og videregive relevant information og observationer. Læs mere »