Ældre mennesker spiser på Hotel- og Restaurantskolen.

Værtskab og samarbejde

Ønsker dit plejecenter at sætte måltidet i fokus, så I kan give jeres beboere en måltidsoplevelse som kan øge borgerens livskvalitet og ernæringsstatus?

Den gode måltidsoplevelse i hverdagen

Vi hjælper jer med at stille og besvare nogle relevante spørgsmål omkring, hvordan vi opnår en god måltidsoplevelse. Sammen kommer vi med et bud på, hvordan vi i en hektisk hverdag får arbejdet med at give beboerne et værdig måltid, hvor vi har indtænkt rehabilitering og beboerinddragelse.

Vi arbejder blandt andet med spørgsmål som:

  • Hvad er et godt måltid?
  • Hvordan får vi lavet et godt værtskab?
  • Hvordan ændrer de ældres smagsløg sig, og hvordan kan vi kobler minder og smag sammen?
  • Hvordan kan vi bruge måltidet, så vi opnår en familiær stemning, hvor beboerne deltager aktivt i både måltidet og i måltidsforberedelsen?
  • Tværfaglig samarbejdet – hvordan er rollefordelingen – får I fuld udnyttelse af de tilgængelige resurser?
  • Køkkenet laver maden, men hvem skaber måltidet?

Workshoppen kan afholdes på Hotel- og Restaurantskolen eller foregå on-site på jeres plejecenter.

Varighed

ca. 2-3 timer afhængigt af indhold og øvelser

Pris:

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud

Kontaktperson vedr. praktiske spørgsmål Lene M. Vietz  lmv@hrs.dk eller mobil 2246 4613

Lene Mølhøj Vietz uniform

Spørgsmål til workshoppen?

Projektleder

Lene Mølhøj Vietz