Lockout

Du har sikkert hA?rt om den mulige lockout i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018 og tA�nker over, om den pA?virker dit skoleforlA?b.

EUD elever og Hotel- og Restaurantskolens faglA�rere er ikke ramt af lockout, og undervisning fortsA�tter som normalt. Det betyder, at Hotel- og Restaurantskolen gennemfA?rer undervisning for erhvervsskoleelever i skoleforlA?b.

Arbejdsgivere, der ikke bliver ramt af lockouten pA? anden vis, vil ikke opleve A�ndringer i forhold til deres elever og skolegang. Hvis arbejdsgivere, praktikvejledere og uddannelsesansvarlige, som har elevansvaret, er ramt af konflikten, skal du ikke mA?de op pA? praktikstedet, sA? lA�nge konflikten varer.

For gymnasieelever gA�lder, at Hotel- og Restaurantskolens undervisere er ramt af lockout og kan sA?ledes ikke gennemfA?re undervisning. Der vil tilgA? mere information pA? Lectio i ugen efter pA?ske, nA?r vi ved mere.

Men husk, det er kun, hvis der IKKE indgA?s forlig mellem Finansministeriet/ Moderniseringsstyrelsen og de faglige organisationer, at en lockout trA�der i kraft. Det er sA?ledes slet ikke sikkert, at Hotel- og Restaurantskolen bliver ramt af lockout.

Se i A?vrigt Undervisningsministeriets FAQ omkring lockout pA?A�http://www.uvm.dk/ok18