Lockout

Du har sikkert hørt om den mulige lockout i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018 og tænker over, om den påvirker dit skoleforløb.

EUD elever og Hotel- og Restaurantskolens faglærere er ikke ramt af lockout, og undervisning fortsætter som normalt. Det betyder, at Hotel- og Restaurantskolen gennemfører undervisning for erhvervsskoleelever i skoleforløb.

Arbejdsgivere, der ikke bliver ramt af lockouten på anden vis, vil ikke opleve ændringer i forhold til deres elever og skolegang. Hvis arbejdsgivere, praktikvejledere og uddannelsesansvarlige, som har elevansvaret, er ramt af konflikten, skal du ikke møde op på praktikstedet, så længe konflikten varer.

For gymnasieelever gælder, at Hotel- og Restaurantskolens undervisere er ramt af lockout og kan således ikke gennemføre undervisning. Der vil tilgå mere information på Lectio i ugen efter påske, når vi ved mere.

Men husk, det er kun, hvis der IKKE indgås forlig mellem Finansministeriet/ Moderniseringsstyrelsen og de faglige organisationer, at en lockout træder i kraft. Det er således slet ikke sikkert, at Hotel- og Restaurantskolen bliver ramt af lockout.

Se i øvrigt Undervisningsministeriets FAQ omkring lockout på http://www.uvm.dk/ok18