Nedlukning presser elever fagligt og socialt

Gastronomien har svære kår, når hjemmekøkkenet byder på to kogeplader og en miniovn. Når din lærer ikke kan smage, om du har saltet saucen nok eller ramt den rette temperatur på kødet. Og når du ikke kan udvikle retter med de andre på holdet.

– Man går glip af vidensdelingen og bedømmelsen af det, man laver. Der bliver snakket meget om gymnasieeleverne, men det er jo endnu sværere for os, udtalte Eva Selnø i Fagbladet i sidste uge.

En anden elev er Rasmus Knutzen Nielsen, der i forårets nedlukning var på sit andet hovedforløb, afslutter nu uddannelsen med sit tredje hovedforløb hjemmefra:

– Man bliver mere og mere nervøs, når man går alene derhjemme. Der mangler virkelig en fagperson, der kan smage på de ting, man laver, siger han til Fagbladet.

Læs artiklen i Fagbladet Bekymrede kokkeelever i opråb: Man bliver mere og mere nervøs

350 elever startet op online

Kokkeuddannelsen er dog ikke den eneste, der er ramt hårdt af nedlukningen. Det samme gælder for vores andre håndværksuddannelser – og for alle andre elever på skolen uanset fag, linje eller årgang. Nedlukningen trækker tænder ud af det sociale sammenhold, som er mindst lige så vigtigt for at begejstres over skolelivet.

Anne-Birgitte Agger deler elevernes bekymringer. Mange trives ikke lige nu, fordi de ikke kan være sammen med andre på skolen, hvilket øger sandsynligheden for frafald.

Erfaringen efter sidste nedlukning var et større frafald end normalt. Noget handlede om skoleforløbet, som var langt fra det normale, og noget handlede selvfølgelig også om, at det var sværere at finde en praktikplads i sidste halvår.

11. januar startede 350 nye elever op, som aldrig har mødt underviserne eller hinanden – og som for nogens vedkommende aldrig har sat deres fødder på skolen før.

– Som skole har vi et dilemma: På den ene side skal vi skabe både fortrøstning, engagement og en vilje til at blive ved med vores fag og skole. Men på den anden side skal vi være meget opmærksomme på, at årgang 2020/21 ikke bliver dårligt uddannede end de andre årgange. Vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe dem. Men man bliver ikke håndværker igennem en computerskærm, det bliver man ved at bruge sine hænder og sine sanser, og derfor er jeg bekymret for elevernes trivsel og for fagligheden, siger Anne-Birgitte Agger, der dog er fortrøstningsfuld i forhold til elevernes fremtid.

Vi har brug for udmelding nu

Selvom branchen er død nu, så er skal der nok komme fuldt blus på komfurerne, når samfundet lukker op igen. Det er bare svært at se for sig lige nu – og især hvis man er helt ny elev. Det er vigtigt at give håb og tiltro på fremtiden. Set med skolens øjne er der desperat behov for afklaring på, hvorvidt skolen kan forlænge eller intensivere både hovedforløb og grundforløb som en kompensation for det, der bliver tabt under fjernundervisningen.

I sommer fik erhvervsskolerne en melding fra børne- og undervisningsministeriet om mulighed for at forlænge skoleforløbene. Men tilladelsen kom først, da eleverne var gået på sommerferie og formelt var færdige med deres forløb.

– Den politiske melding skal komme nu, inden det er for sent, så vi kan få skabt ro om eleverne og planlægge aften- og weekendundervisning og eventuel inddragelse af sommerferien, siger Anne-Birgitte Agger.